πολυφωτα P4640 κρεμαστό δίφωτο

Χαρακτηριστικά:

πολυφωτα P4640 κρεμαστό δίφωτο