μονοφωτα KA6542 Μεταλλικό Μονόφωτο

Χαρακτηριστικά:

μονοφωτα KA6542 Μεταλλικό Μονόφωτο