Μονοφωτα 5342 κρεμαστό μονόφωτο

Χαρακτηριστικά:

Μονοφωτα 5342 κρεμαστό μονόφωτο