μονοφωτα 2210 Κρεμαστό μονόφωτο

Χαρακτηριστικά:

μονοφωτα 2210 Κρεμαστό μονόφωτο