69428 επιτραπέζια φωτιστικά

Χαρακτηριστικά:

69428 επιτραπέζια φωτιστικά